logo_mgok

Mamy nową nazwę i nowy statut

Zmiana nazwy i statutu.

Na mocy Uchwały  Nr XV/183/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27.11.2020r., w sprawie nadania statutu

Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stepnicy  (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r. poz.6076),

od dnia 15 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa nazwa stepnickiej instytucji kultury:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy.

W najbliższym czasie utworzona także zostanie nowa strona internetowa dostosowana do dzisiejszych potrzeb wywołanych poprzez stan epidemiologiczny. Nowa strona w znaczący spoób ułatwi komunikację ośrodka z mieszkańcami gminy.

Skip to content