Spotkanie projektowe w Gdańsku.

Wyjazd do Gdańska.

Projekt CICPA  – Common Initiatives in Conserved and Protected Areas współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy INERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 nieubłaganie dobiega końca już 31 marca 2020 r. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia działań projektowych zorganizowane zostało spotkanie ewaluacyjne na które przybyli przedstawiciele  partnerów z Polski i Litwy. Spotkanie odbyło się w „połowie drogi” w linii oddzielającej  partnerów. Wybór padł na malowniczy Gdańsk.

Podczas spotkania każdy z partnerów zaprezentował swoje dotychczasowe działania ze społecznościami lokalnymi, ale co najważniejsze przedstawił rezultaty projektu zainspirowane działaniami partnerów. Przedstawione zostały plany kontynuacji podjętych działań. Ważnym punktem spotkań było także omówienie dalszej współpracy pomiędzy partnerami w ramach nowego projektu.

W jednym z bloków zaprezentowane zostały najnowsze  produkty projektu:

– album prezentujący najciekawsze wydarzenia, opisujące przyrodę partnerów oraz obrazujące wkład pracy wszystkich zaangażowanych w projekt osób.,

– film dokumentujący przebieg wszystkich działań projektowych.

 

Pewne jest, że obie strony wykazują duże chęci do kontynuacji współpracy w kolejnych latach. Niezbędne jest wnioskowanie w różnych programach o finansowanie cennych dla każdej ze społeczności współpracujących partnerów pomysłów.

 

 

Skip to content