Do mnie wciąż przylatują ptaki

Zapraszamy na spotkanie i projekcję filmu, a także na dyskusję po z jej twórcami. 01.12.22r. (czwartek) godzina 17:30.
„Wiesława Markiewicz, malarka odbywa swoistą podróż w głąb minionego czasu, w głąb
siebie. Mając za sobą przeszło 40 lat pracy twórczej, przywołuje w pamięci napotkanych
mistrzów, przyjaciół, artystów, ludzi, którzy ją kształtowali i towarzyszyli w drodze twórczej.
Odnaleziona notatka z dnia, w którym skończyła 30 lat wywołuje emocje związane z
przeżywaniem upływającego życia. Myśl o przemijaniu, o śmierci, uświadamia potrzebę
uporządkowania swoich spraw. A refleksja nad nieuchronnie upływającym czasem
uzmysławia artystce o miejscu, w którym się znajduje, co się zdarzyło w przeszłości, Była
świadkiem twórczości wielu malarzy oraz uczestniczyła w licznych wydarzeniach
artystycznych ważnych dla Pomorza Zachodniego i Polski.
Wiesława Markiewicz, przyszła malarka, przyjeżdża do Szczecina z małego
zachodniopomorskiego miasteczka na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
rozpoczynając naukę w szczecińskim PLSP. Od 1980, po studiach mieszka w Szczecinie
na stałe. W filmie, w autorefleksji, oraz w rozmowach: z byłą redaktorką TV Szczecin z
Teresą Modelską, plakacistą Leszkiem Żebrowskim, grafikiem Andrzejem Tomczakiem
(mężem), Markiem Brzezińskim absolwentem PLSP, wspomina miniony czas. Swoją
działalność twórczą i innych napotkanych artystów, a przede wszystkim malarza Jerzego
Gumielę, który w przeszłości stanowił ważny element jej życia artystycznego. Film Pawła
Kulika to opowieść o życiu artystycznym, towarzyszących ludziach, doznaniach, emocjach,
nastrojach, zawodzie będącym pasją. Zdjęcia oraz filmowy materiał archiwalny stwarza
specyficzny klimat do dialogu z upływającym czasem, oraz przyjaciółmi-artystami, którzy
już odeszli.
I być może będzie to dla widza impuls do autorefleksji w ciągłym ruchu przemijania.”

Skip to content