Emisja filmu

Zapraszamy na emisję filmu dokumentalnego pt.:  Mateczniki …

(40 min.)

Emisja odbędzie się 10 września 2020r, w sali teatralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy o godz. 18:00.

Wejściówki dostępne w GOK od 3 wrzesnia 2020r., w godzinach pracy  GOK-u (8:00 – 20:00).

Liczba miejsc ograniczona.

Opis filmu

Emerytowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego pisze monografię o rodzinnej, nadodrzańskiej wsi – Żabnica. Poszukując materiałów do monografii zauważa, że jego spostrzeżenia dotyczące losów powojennych mieszkańców jego wsi dotyczą także mieszkańców całego Pomorza Zachodniego. Dostrzega również niemiecką przeszłość tych ziem oraz podobieństwo losów: „w wyniku wojny Niemcy stracili swoje wschodnie tereny i Polacy stracili swoje wschodnie tereny”. Odkrywa ciężkie losy przybyszy zasiedlających zachodniopomorskie oraz dramat niemieckich wysiedleńców. Zauważa, że wojna i wszelkie totalitaryzmy są złem niszczącym dorobek pokoleń. Budowanie tożsamości zachodniopomorskiej jest budowaniem przyszłości we wspólnym działaniu także z sąsiadami zza Odry.

Po emisji zaplanowany został panel dyskusyjny z twórcami filmu – Panem Michałem Kulik i Pawłem Kulik.

Zaprraszamy.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. 

Inforujemy, że dysponujemy środkami dezynfekującymi, a sale po każdym spotkaniu podlegają dezynfekcji.

Ze względów bezpieczeństwa na początku spotkania  od każdego uczestnika będą pobierane  dane osobowe wymagane przez służby sanitarne.  Dane przechowywane będą w GOKu przez 14 dni, po czym podlegać będą zniszczeniu.

 

Skip to content