Żródła Stepnickiej Kultury

Mamy przyjemnośc poinformowac, ze nasz projekt Źródła Stepnickiej Kultury otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w wysokosci blisko 36.000,00 zł. Dofinansowanie udzielone zostało w ramach programu KULTURA- INTERWENCJE 2018. EtnoPolska.

"Źródła Stepnickiej Kultury” to fuzja działań kulturalno-artystyczno-społecznych. Wynikających z potrzeby sieciowania oraz kultywowania tradycji lokalnych, które miały wpływ na kształtowanie tożsamości społeczności Gminy Stepnica. Będzie to również efekt owocnej współpracy i rozwój dotychczasowych działań związanych ze zrealizowanym projektem w ramach programu Dom Kultury+. Głównymi celami projektu są: popularyzacja kultury i sztuki tradycyjnej oraz upowszechnianie i wzmocnienie tożsamości kulturowej, w tym tradycji lokalnych mieszkańców Gminy Stepnica oraz upamiętnienie polskiego dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu narzędzi artystycznych. Stąd bogaty w atrakcyjne formy sposób sieciowania i dotarcia oraz archiwizowania dorobku kultury regionu. Te zadania będą miło wpływ na planowane działania artystyczne, czyli internetową mapę kultury, międzypokoleniowe warsztaty twórcze, interaktywną wystawę twórczości ludowej oraz publikacje inspirowaną tradycjami kulinarnymi gminy.

Skip to content