ZAKUP WYPOSAŻENIA

7 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza z przedstawicielami władz oraz instytucji z gmin powiatu goleniowskiego celem podpisania umów na przyznanie pomocy w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor GOK Lidia Wyzińska podpisując umowę na realizację operacji Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz społecznym dla mieszkańców Gminy Stepnica. Dzięki przyznanej pomocy i wsparciu gminy,Gminny Ośrodek Kultury zakupi podesty sceniczne, słupki, barierki ochronne i podłogę baletową, czyli wyposażenie niezbędne przy organizacji imprez plenerowych jak również tych odbywających się w salach różnych instytucji stepnickich.

Skip to content