Zajęcia zawieszone.

Zawieszamy wszystkie zajęcia stałe, które odbywały się w budynku GOKu. Z powodu postępu prac budowlanych i wyłączenia   sanitariatów nie jest możliwe prowadzenie zajęć. Dobre wieści jednak są takie, iż można się spodziewać dużo szybszego zakończenia rozbudowy Goku  niż wynika to z harmonogramu prac. Pracownicy firmy KDI – wykonawcy inwestycji – starają się ze wszystkich sił, by prace przebiegały szybko,  sprawnie i by jak najmniej  kolidowały z pracą załogi Goku. Za co bardzo dziękujemy. 

Uwaga! Plan zajęć, które odbywały się dotąd w budynku harcówki pozostaje bez zmian. (Harcerze, Stepniczanie, Stepnickie Ognie)

Skip to content