Wyniki Konkursu!

W dniu 21 marca 2018r. został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej wykonaną makietę części Gminy Stepnica, a w szczególnosci jej nabrzeża objętego programem Natura 2000.

   Makiety były efektem pracy uczniów klas IV-VI szkół: Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza  ze Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego z Racimierza.

Jury w składzie: 

dr Małgorzata Torbé – przyrodnik, botanik, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża                                                      (www.przyrodniczka.plwww.narzeczwybrzeza.pl😉

dr  inż. Mirosław Smugała – przyrodnik fotograf przyrody, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża                        ( www.fotomit.pl; ),

po ponad godzinnych obradach orzekło, iż najlepiej swoje zadanie wykonali:

uczniowie klasy Vb z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stepnicy

uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Racimierzu.

Wszystkim uczestnikom warsztatów twórczych dziękujemy za udział,

 a  zwycięzcom SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Wolińskiego Parku Narodowego w Wolinie  zakończony obiadem z deserem w jednej z restauracji.

Wyjazd jest zaplanowany w dniu jutrzejszym (22 marca 2018r.)  na godz. 9:00 (dworzec autobusowy w Stepnicy) dla uczniów stepnickiej szkoły i na 9.15 dla uczniów szkoły w Racimierzu.

Makiety  od dzisiaj udostępnione są odwiedzającym  w holu  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Zapraszamy.

Konkurs został przeprowadzony w ramach warsztatów twórczych  jako działanie w projekcie CICPA "Common Initiatives in Conserved and Protected Areas. Projekt jest  realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy i Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża  i  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Skip to content