WYBORY MISS LATA 2012

REGULAMIN KONKURSU
„Wybory Miss Lata Nad Zalewem 2012”

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem Konkursu „Wybory Miss Lata Nad Zalewem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy z siedzibą w Stepnicy przy ul. Portowej 7, zwany dalej GOK Stepnica.
2.    Użycie nazwy konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
3.    Decyzje organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem.

II.  ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1.    Konkurs „Wybory Miss Lata Nad Zalewem” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
2.    W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
• MISS Lata Nad Zalewem 2012
• I VICEMISS Lata Nad Zalewem 2012
• II VICEMISS Lata Nad Zalewem 2012
• MISS PUBLICZNOŚCI 2012
GOK Stepnica zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

III. PRZEBIEG KONKURSU
Finał konkursu „Wybory Miss Lata Nad Zalewem” 2012 odbędzie się w Stepnicy w dniu 14 lipca 2012 roku. Rozpoczęcie o godzinie 16.00. Kandydatki do konkursu zgłaszają się w terminie ustalonym z organizatorem przed „Wyborami…”

IV. JURY
1. Wyboru kandydatek dokonuje Jury.
• Udział w pracach Jury jest honorowy.
• Członkiem Jury jest Miss lata Nad Zalewem z roku 2011 lub Wicemiss.
• Głos decydujący ma zawsze Przewodniczący Jury.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1.    Kandydatki zgłaszające się do konkursu „Wybory Miss Lata Nad Zalewem 2012” powinny mieć ukończone 16 lat.
2.    Każda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu obowiązana jest przygotować na własny koszt suknię wieczorową do prezentacji na scenie i odpowiednie do niej obuwie, strój w stylu rock and roll oraz kostium kąpielowy.
3.    Spotkanie organizacyjne kandydatek odbędzie się w GOK w Stepnicy 9 lipca 2012 roku, o godzinie 17.00 – obecność obowiązkowa.

VI. NAGRODY
1.    Miss Lata Nad Zalewem: korona, szarfa tytułowa, nagroda, prawo do reprezentowania Stepnicy poza jej granicami terytorialnymi,
2.    I i II Vice Miss Lata Nad Zalewem: szarfy tytułowe, nagrody
3.    Miss Publiczności – szarfa tytułowa, diadem, nagroda
VII. NAGRODY POZAREGULAMINOWE
Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez GOK Stepnica z fundatorami nagród.

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7,
tel. / fax. 091 418 86 28, lub e-mail: gok.stepnica@op.pl lub osobiście.
Obowiązuje formularz zgłoszeniowy oraz 3 dowolnie wybrane zdjęcia kandydatki.
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 9 lipca 2012 r.
Formularz do pobrania: http://www.stepnica.org/miss/1372/formularz_miss_lata.htm
Firmy zainteresowane reklamą podczas tegorocznych Wyborów Miss Lata Nad Zalewem, prosimy kierować oferty na adres: gok.stepnica@op.pl

Skip to content