We young people….

Przed palącym słońcem schroniła się wczoraj w murach goku roześmiana i rozbrykana grupa holenderskich I polskich beneficjentów projektu "We Young People See Nature", na czele z Panią Martyną Rabską- Osipowicz I Panem Kazimierzem Rabskim oraz przy wsparciu Pani Anny Bochniarz. Młodzież przybyła, by odpocząć i obejrzeć wystawę prac, które powstały podczas wcześniejszego pobytu stepnickiej młodzieży u holenderskich partnerów projektu. Krótka przerwa podczas zwiedzania pozwoliła zregenerować siły i nabrać ochoty do dalszego zwiedzania. W ramach projektu dzieci z partnerskich szkół z Polski i Holandii abierają praktycznych umiejętności posługiwania się aparatmi w dokumentowaniu otaczającej ich przyrody.

Skip to content