„Tworzę, więc JESTEM” .

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Gryfiński Dom Kultury

Partnerzy:Gmina Stepnica, Teatr w Krzywym Zwierciadle , Teatr 6 i pół, Stowarzyszenie Hybadu, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna

 

Projekt „Tworzę, więc JESTEM” to autorski program warsztatowo – artystyczny  realizowany na terenie Stepnicy i Gryfina od 9 do 22 lipca.  Celem projektu jest pobudzenie kreatywności, samodzielności artystycznej, krytycznego myślenia i twórczej postawy młodych uczestników Lata w teatrze. W ramach projektu LWT młodzież tworzy działania artystyczne w przestrzeni otwartej pod okiem instruktorów w ramach 4 warsztatów (teatralno – ruchowego, muzycznego, kostiumowo-scenograficznego, promocyjno-multimedialnego). Wynikiem dwutygodniowych twórczych warsztatów jest widowisko plenerowe, które przewidziane jest na 20 lipca (Gryfino) i 21 lipca (Stepnica).

W tegorocznej edycji podstawę twórczej pracy stanowi parafraza słów Kartezjusza  – ,,Tworzę, więc jestem'', a uczestnicy źródła inspiracji, punktu zaczepienia i możliwości rozwoju tematu, szukają w dziełach dwóch wielkich pisarzy – Zbigniewa Herberta oraz Hermana Hesse. Ich twórczości ukierunkowana jest głównie na dążeniu do tego, aby uzmysłowić odbiorcom, iż każdy człowiek powinien żyć prawdą, a odnaleźć ją można mając otwartą głowę i nieustannie „przekraczając siebie”. Zwracają oni również uwagę, że podstawowym obowiązkiem człowieka jest myśleć, co oznacza zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy i jaka jest otaczająca nas rzeczywistość.

Projekt ,,Tworzę, więc JESTEM'' realizowany jest w ramach Lata w Teatrze.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatru. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno – edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 11. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze,  mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 5 ośrodkom. W tym roku udział w Lecie w teatrze weźmie ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

Więcej o programie na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

Skip to content