TURNIEJ WSI

Czternaście drużyn wałczyło w sobotę o zwycięstwo w VIII Turnieju Wsi Gminy Stepnica. Konkurencje wybrane na tegoroczny turniej, sprawiły uczestnikom i zgromadzonej publiczności wiele radości. Oczywiście były też wątpliwości, co do sposobu wykonania zadania, zwłaszcza przez rywali, ale ostatecznie wszystkie konkurencje przebiegły dość sprawnie. Zwycięstwo, w tym złote grabki i czek o wartości 1000 zł wypracowała sobie drużyna z Miłowa. II miejsce – srebrne grabki i 700 zł – zdobyło sołectwo Żarnowo, a III miejsce – brązowe grabki i 500 zł – drużyna ze Stepnicy. Pozostałe sołectwa otrzymały czeki o wartości 200 zł. Nagrody wręczyli: zastępca Wójta Gminy Stanisława Rzymczyk, dyrektor GOK Lidia Wyzińska oraz dyrektor Gimnazjum Andrzej Wyziński – przewodniczący Jury. Członkami Jury byli ponadto Katarzyna Kaliszewska – księgowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz Marcin Grobecki – szef firmy budowlanej.
Wspaniała pogoda i bardzo dobrze zabezpieczone stoiska gastronomiczne przygotowane przez mieszkańców Żarnowa, Racimierza i Jarszewka – sprzyjały licznie zgromadzonym mieszkańcom gminy i gościom. Plenerowa impreza zakończyła się biesiadą i zabawą taneczną. Do tańca przygrywał zespół AVANTI.

Skip to content