Stepnica Przyjazna Seniorom

Podczas V Kongresu „Obywatel Senior”, który odbył się w dniach 8-9 maja w Chorzowie – Gmina Stepnica otrzymała wyróżnienie za działania na rzecz seniorów.

Kongres „Obywatel Senior” to wydarzenie, podczas którego poruszane są najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem i problemami osób starszych w naszym kraju.

Idea przyznawania wyróżnień dla Gmin Przyjaznych Seniorom zrodziła się z chęci promowania Gmin, które wpływają na poprawę jakości życia swoich starszych mieszkańców. Mają one na celu propagowanie zachowań i działań sprzyjających starszym mieszkańcom gmin. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć jest przede wszystkim satysfakcja adresatów działań, utrzymanie poziomu świadczonych usług, ciągła poprawa podejmowanych inicjatyw oraz rozszerzenie katalogu działań.
Kandydatów do certyfikatu dla Gmin Przyjaznych Seniorów mogły zgłaszać same jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz seniorów i sami seniorzy.
Zgłoszenia musiały zawierać opis trzech dobrych praktyk w znacznym stopniu wpływających na poprawę jakości życia starszych mieszkańców gminy. Natomiast dobre praktyki musiały być opisane zgodnie z wytycznymi oraz pokazane na prezentacji multimedialnej.
Decyzję o przyznaniu certyfikatu podjęła – na podstawie przesłanych materiałów – Koalicja, którą stanowi: WPKiW im. Gen. J. Ziętka SA, Fundacja Park Śląski, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.
O certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom poraz pierwszy mogły się ubiegać gminy z całej Polski.
Gmina Stepnica zgłoszona została przez Gminny Ośrodek Kultury, a wyróżnienie z rąk członków Koalicji odebrała dyrektor Lidia Wyzińska.

Podczas wręczania wyróżnień i certyfikatów koordynatorka Kongresu „Obywatel Senior”, Ewa Kulisz powiedziała:
– Poziom stale rośnie i żeby otrzymać ten certyfikat nie wystarczy jeden Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy jedna impreza dla seniorów. Zależy nam, aby nagrodzone gminy prowadziły długofalową politykę senioralną.
Wśród wyróżnionych znalazło się jedenaście gmin: Dębica, Żary, Jasło, Lubaczów, Czaplinek, Czeladź, Błonie, Świdnica, Dąbie, Ostrów Wielkopolski i Stepnica. Certyfikat roczny otrzymały Bolesławiec i Siemianowice Śląskie. Trzyletnimi certyfikatami uhonorowano natomiast Stare Babice i Trzebinię. Wśród najciekawszych projektów realizowanych przez te gminy właśnie z myślą o seniorach, znalazły się m.in. bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, 50 – procentowe zniżki na kartę seniora, młodzi wolontariusze dostarczający książki osobom starszym i schorowanym i chronione domy opieki dla seniorów.
Gmina Stepnica otrzymała wyróżnienie za działania kompleksowe oparte na dialogu międzypokoleniowym – od poznania  przez zrozumienie do pomocy i współpracy, organizowanie różnorodnych, cyklicznych spotkań i warsztatów oraz wsparcie dla osób najstarszych – działania, które edukują, ale też poprawiają sytuację życiową Seniorów.

Skip to content