ROZTAŃCZONA GMINA

W dniach 02.04-03.04 odbyły się Otwarte Warsztaty Taneczne pod hasłem „Roztańczona Gmina”. Organizatorem Imprezy było Centrum Edukacji Nieformalnej „Frajda” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy. Celem warsztatów było stworzenie możliwości oraz zaktywizowanie wszystkich (nie tylko pasjonatów tańca) do aktywnego wypoczynku i wzięcia udziału w tanecznej zabawie. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym poznania lub podniesienia umiejętności z wybranych technik tanecznych. W ciągu dwóch dni w warsztatach wzięło udział ok. 60 osób w różnym wieku.

Skip to content