Prośba o wpłaty na organizację WOŚP w Stepnicy.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do dokonywania wpłat na konto GOK z przeznaczeniem na organizację Finału WOŚP w Stepnicy. Każda kwota jest mile widziana. Opłacimy z tego m.in. materiały, produkty i transport, który będzie niezbędny do przygotowania imprezy. Prosimy o wpłaty z dopiskiem : "organizacja Finału WOŚP w Stepnicy" na konto : Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica – PKO BP S.A. 54 1020 4812 0000 0802 0007 7180.

Skip to content