Litewskiej Kultury Źródła z Natury

 

 

„LITEWSKIEJ KULTURY ŹRÓDŁA Z NATURY”

            Pod takim hasłem przez okres  dwóch tygodni podejmowane będą działania mające na celu  wypromowanie międzynarodowej współpracy mieszkańców dwóch odległych od siebie terenów pozostających pod płaszczem ochronnym Natura 2000. Przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne  dotyczące terenów Natura 2000 położonych w obszarze Gminy Stepnica. Młodzież zaangażowana w to działanie stanie się także  niejako nośnikiem informacji  o projekcie CICPA, zachęcającym do czynnego udziału dorosłych. Przeprowadzenie działania w postaci  Dni Litewskich  w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy pod nazwą „GOK  po litewsku”,  będzie miało z kolei na celu przybliżenie terenów Natura 2000 zlokalizowanych  w litewskiej części wybrzeża Bałtyku. Warsztaty w dniach 21.03.2018r.  i 22.03.2018 r. , w ramach Dni Litewskich odbywać się będą pod hasłem  „LITEWSKIEJ KULTURY ŻRÓDŁA Z NATURY”, gdyż dziedzictwo kulturowe  charakterystyczne szczególnie dla litewskiego wybrzeża swoje źródła czerpie z otaczającej, surowej, wymagającej, ale przez to niezwykle pięknej natury.  Niespotykane klify, wydmy, rozkapryszony,  zimny i budzący respekt, ale obfitujący w bogactwo ryb i bursztynów Bałtyk  nie pozostały bez wpływu na  historię zamieszkujących te tereny ludzi.  Litwini to ludzie z natury pewni siebie, ale żyjący w zgodzie z  rytmem narzucanym przez pory roku. Pogodni, ale pozostający wciąż w pogotowiu, by uszanować  kaprysy matki natury. Taki obraz wyłania się po pierwszej wizycie w okolicach Kłajpedy. By możliwe było nawiązanie współpracy  międzynarodowej konieczne jest wzbudzenie zainteresowania Stepniczan nie tylko magicznym miejscem, ale także ludźmi tam mieszkającymi i ich kulturą.  Zaplanowany na 24 marca 2018r. „Jarmark Wielkanocny z jajem po litewsku” będzie zwieńczeniem całej akcji. W trakcie jarmarku przeprowadzone zostaną konkursy kulinarne na  potrawy litewskie, a także odbędzie się  koncert litewskiego zespołu muzycznego. Wszystkie działania zaplanowane w ciągu tych dwóch tygodni będą miały  na celu promocję międzynarodowej współpracy poprzez poznanie kultury regionu litewskich partnerów. Efektem tychże dwutygodniowych, intensywnych działań   promocyjnych powinna być rozbudzona ciekawość poznania litewskiego wybrzeża, co pozwoli na przeprowadzenie pierwszych warsztatów grup docelowych  i nawiązanie pierwszych kontaktów.

Projekt pt. "Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych"

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

 

Terminarz działań:

 

L.p.

Nazwa  działania

Data

Grupa docelowa

 

1.

Warsztaty twórcze – Promocja terenów Natura 2000 i współpracy międzynarodowej

13.03.18

SP Stepnica (kl. IV-VI)

Wykład na temat CIPCA i współpracy polsko-litewskiej  i warsztaty dla dzieci ze szkoły w Stepnicy. Tworzenie makiet wybrzeża zalewu Szczecińskiego, wchodzącego w skład Natura 2000.

(Jury) Mirosław Smugała
Torb
é Małgorzata

2.

Warsztaty twórcze – Promocja terenów Natura 2000 i współpracy międzynarodowej

14.03.18

SP Stepnica (kl. IV-VI)

3.

Warsztaty twórcze – Promocja terenów Natura 2000 i współpracy międzynarodowej

15.03.18

SP Stepnica (kl. IV-VI)

4.

Lokalne spotkanie informacyjne Projektu CICPA

(cz.I)

16.03.18

Wstęp na zaproszenie

 Planowanie działań  polsko- litewskich:

 Rabski Kazimierz

 i Rabska-Osipowicz Martyna.

5.

Warsztaty twórcze – Promocja terenów Natura 2000 i współpracy międzynarodowej

20.03.18

SP Racimierz (kl. IV-VI)

Warsztaty dla dzieci ze szkoły w Racimierzu. Tworzenie makiet wybrzeża zalewu Szczecińskiego.

7.

Gok po Litewsku

21.03.18

Wstęp wolny (spotkania tematyczne  dla dorosłych)

Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, wykłady tematyczne, wystawa.

8.

Gok po Litewsku

22.03.18

Wstęp wolny (spotkania tematyczne dla  dorosłych)

 

9.

Wyjazd do Wolińskiego Parku Narodowego

22.03.2018

(Od 10.00 do

Nagroda za najładniejszą makietę dla jednej klasy SP Racimierz i jednej klasy SP Stepnica

Wyjazd do Parku na lekcję edukacyjną (wizyta w Zagrodzie wizyta w Muzeum,  obiad z deerem)

9.

Gok po Litewsku

„Jarmark wielkanocny z jajem”

24.03.2018

Koncert 

Jarmark wielkanocny, konkurs kulinarny, wystawa litewska. Koncert zespołu związanego z Litwą.

10.

Lokalne spotkanie informacyjne Projektu CICPA

(cz.II)

26.03.2018

Wstęp na zaproszenie

Planowanie działań  polsko- litewskich:

Rabski Kazimierz

 i Rabska-Osipowicz Martyna

 

 

 

 

 

 

Skip to content