Litewska wizyta

           W dniach 18 -19 maja bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy odwiedzili litewscy uczestnicy projektu CICPA – Common Initiatives In Conserved And Protected Areas, współfinansowanego w ramach programu INTERREG SOUTH BALTIC 2014-2020.
           Od pierwszych chwil po przyjeździe, goście z Litwy obdarzeni życzliwością i troskliwością  polskich partnerów ochoczo przystąpili do przygotowanych dla nich warsztatów.  Pierwsze spotkanie odbyło się murach Gminnego Ośrodka Kultury i polegało na prezentacji partnerów, dotychczasowych działań oraz przedstawieniu się wszystkich uczestników warsztatów. Integracja następowała nie tylko podczas części oficjalnych, ale także podczas  kilku miłych przerw kawowych. W pierwszej części spotkania swoją obecnością zaszczycił wszystkich Konsul Honorowy Litwy –  Pan Wiesław Wierzchoś. Pan Konsul wyraził swoje uznanie wobec prowadzonych w ramach projektu działań przybliżających mieszkańcom Stepnicy kulturę litewską.  Podczas spotkania opowiedział także o toczących się rozmowach i działaniach dotyczących uruchomienia przeprawy promowej Świnoujście – Kłajpeda. Spotkanie w sali teatralnej Goku zakończyło się radosnymi śpiewami po litewsku.

 W drugiej części dnia było bardziej plenerowo. Warsztatowcy odbyli krótką wycieczkę do Parku Natury oraz na plażę w Czarnocinie. Potem zwiedzili wszystkie miejscowości wzdłuż wybrzeża Zalewu Szczecińskiego, by po krótkim spacerze ulicami Stepnicy udać się na przygotowaną uroczystą kolację. Podczas kolacji w ramach „Eurocotailu” zaprezentowane zostały specjały kuchni litewskiej. Polscy beneficjenci projektu mieli okazję skosztować litewskiego chleba z soloną słoniną, kindziuka, stynki w occie, czy byczej babki, sękacza oraz popróbować tradycyjnych litewskich trunków. Odwdzięczyli się stepnickim paprykarzem na gorącym chlebie ze stepnickiej piekarni, gruszkami w occie i kabanosami oraz żubrówką i cydrem. Na zakończenie wieczoru Panie z Kłajpedy rozruszały wszystkich tradycyjnymi litewskimi tańcami.

Drugi dzień to intensywna poranna praca w gościnnych murach Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Burza mózgów okazała się być bardzo efektywna i  dała mnóstwo pomysłów do dalszej polsko-litewskiej współpracy.  Wszyscy tak intensywnie pracowali, iż trzeba było kilkakrotnie nawoływać do zebrania się  do wyjścia na kolejną wycieczkę  w teren. Kolejnym punktem w planie dnia była lekcja przyrody przeprowadzona przez  Zastępcę Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego Pana Marka Dylawerskiego.  Jak wszystkie  punkty w warsztatowych działaniach  projektu, także ta wycieczka okazała się być dłuższa niż zakładano. Spowodowane było to dużą ilością pytań przyrodników przybyłych z Litwy. Zakończeniem warsztatów był wspólny obiad i wręczenie drobnych upominków dla wszystkich obecnych.  Oczywiście nie obyło się bez śpiewów raz po polsku, raz po litewsku. I tak w niezwykle sympatycznej atmosferze z wielkimi planami na przyszłość zakończono pierwsze warsztaty grup docelowych projektu CICPA.

Skip to content