LATO W TEATRZE

LATO W TEATRZE – co to takiego?
Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu.
Każdy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze.

LATO W TEATRZE – PRZESTRZENIE TEATRU W STEPNICY

Projekt Lato w Teatrze – „Przestrzenie Teatru” to działanie artystyczne oparte na doświadczeniach pedagogiki teatru skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stepnica oraz młodych adeptów sztuki teatralnej skupionej wokół partnerskiej sieci teatrów niezależnych z województwa zachodniopomorskiego (Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna). W tym roku LWT swoim zasięgiem obejmuje dwie grupy: grupę dziecięcą (8-13 lat) i grupę młodzieżową (14-18 lat). Obie grupy przez okres 2 tygodni uczestniczą w warsztatch tematycznych: teatralnych, scenograficznych, muzycznych, dziennikarsko-promocyjnych, ruchowo-tanecznych.

Grupa dziecięca pracuje nad tematami jak: przyjaźń, radość i przygoda. Inspiracje do prezentacji dostarczają znane książki takie jak: „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren i „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina.  Oba teksty przedstawiają dziecięcą przyjaźń w obliczu poszukiwania nowych przygód. W końcu PRZESTRZEŃ przyjaźni to jeden z ważniejszych elementów kreujących nas samych. 

Grupa młodzieżowa podczas pracy twórczej zajmuje się tematem wojny, wolności i poświęcenia. Młodzież biorąca udział w projekcie poszukuje inspiracji i PRZESTRZENI wolności w twórczości Eurypidesa, odwołując się do utworu  "Trojanki".

Warto zaznaczyć, że Lato w Teatrze to PRZESTRZEŃ i MIEJSCE wyrażenia siebie, poszukiwania swoich mocnych stron i czas prawdziwie twórczej zabawy. To także ważne wydarzenie w życiu Stepnicy i ukazanie, że wakacje w małym mieście nie muszą być nudne i nieatrakcyjne.

Projekt Lato w Teatrze – Przestrzenie Teatru to projekt bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów  z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Teatr w Krzywym Zwierciadle

Partnerzy: Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Ośrodek Teatralny Kana, Teatr Lalek Pleciuga

Finansowanie: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy

Koordynator projektu: Michał Krzywaźnia

Skip to content