KONCERT MUZYCZNY

16 listopada odbędzie się koncert
"MUZYCZNA WIEŚ"
,
który jest podsumowaniem warsztatów muzycznych.

W warsztatach tych wzięło udział 10 młodych mieszkańców Stepnicy,
których będziemy mogli podziwiać właśnie podczas koncertu.

Zapraszamy do sali gimnastycznej o godzinie 12:00.

Organizatorem warsztatów i koncertu jest Stowarzyszenie „Wood and Brass Band”
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stepnicy
oraz Gimnazjum i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym.

Warsztaty muzyczne oraz koncerty podsumowujące odbywają się w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania Pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin realizacji części głównej operacji: 01.09.2012r. – 30.11.2012r.
Umowa nr: 00467-6930-UM1640513/11

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Skip to content