#KLUCZdoKULTURY – CO TO TAKIEGO?

#KLUCZdoKULTURY  to najnowsza propozycja Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do społeczności lokalnej całej Gminy Stepnica.  Na  realizację  tego zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura dostępna ośrodek  otrzymał  dotację w wysokości 80.000,00 zł. Na ponad 130 wniosków, które otrzymały dofinansowanie, stepnicki wniosek znalazł się  na 20 miejscu z imponującą liczbą 80,25 punktów.
Celem programu „Kultura Dostępna”  jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W gminie Stepnica wsie położone są od siebie w dość znacznych odległościach  i zamieszkiwane są przez osoby, które z różnych powodów są wykluczone z życia kulturalnego, co często powoduje zupełną rezygnację z udziału w przygotowywanych warsztatach  i wydarzeniach artystycznych. Celem twórczych działań przygotowanych w ramach zadania będzie  wyciągnięcie z czterech ścian osób, które obciążone są wykluczeniem społecznym ze względu na odosobnienie miejsca zamieszkania, problemy finansowe, mobilność czy zagrożenie marginalizacją z powodu wieku.

W ramach zadania #KLUCZdoKULTURY zaplanowano międzypokoleniowe warsztaty twórcze odwołujące się do tradycyjnego rękodzieła, a także warsztaty wykorzystujące nowe media. Warsztaty te będą odbywać się w miejscach popularnych i odwiedzanych przez mieszkańców danej miejscowości, takie jak place zabaw, miejsca posiedzeń na tzw. „ławeczkach”, tereny przy remizach strażackich, place przy sklepach, a przy niekorzystnej pogodzie świetlice wiejskie. Taki dobór warsztatów pozwoli zintegrować różne grupy społeczne. Efekty tych działań prezentowane będą także jako GALERIA PODRÓŻUJĄCA, co pozwoli zwiększyć zasięg odbiorców naszego zadania i zachęcić do wzięcia udziału w kolejnych propozycjach artystycznych.  Mieszkańcy Gminy Stepnica będą mogli skorzystać także z możliwości wyjazdów do miejsc sztuki (teatr, muzea, galerie) połączonych z interdyscyplinarnymi warsztatami w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Ośrodku Teatralnym KANA. Dla młodzieży przygotowano kreatywne ekspedycje teatralne, które prowadzone będą w formie twórczych wyjazdów. Dodatkowym atutem zadania #KLUCZdoKULTURY będzie realizacja wydarzeń artystycznych w sołectwach gminy. Będzie można wziąć udział w pokazach spektakli, koncertach oraz we wspólnym odkrywaniu muzyki, tańca i sztuki tradycyjnej przy „TWÓRCZYM STOLE”.

Wkrótce na stronie  Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy dostępny będzie szczegółowy harmonogram działań. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału działy w naszym zadaniu  #KLUCZdoKULTURY.

 

Skip to content