„Impreza plenerowa „Stepnickie Połowy”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury informuje, iż jest w trakcie realizacji  operacji  pt.: „Imprezy  plenerowej "Stepnickie Połowy", finansowanej  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej „Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morsakiego dziedzictwa kulturowego ”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „ Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych poprzez zorganizowanie cyklu imprez plenerowych propagujących rybołóstwo i zawód rybaka oraz wędkarstwo, będących dziedzictwem kulturowym Gminy Stepnica”.

Skip to content