Dobre wieści!

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wydało właśnie trzeci numer swojej gazety pod tytułem "Wieści z Bezdroży". Publikacja ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz pomoc w pracy sołtysów, członków rad sołeckich oraz wszystkich osób aktywnych, działających na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Gazeta jest bezpłatna, kolportowana jest na terenach wiejskich powiatu goleniowskiego. Będzie się ukazywać cyklicznie. Trzeci numer czasopisma można pobrać również w wersji elektronicznej (http://szansebezdrozy.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wiesci-z-Bezdrozy3.pdf

Gazeta jest wydawana dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Wydanie bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR mająca na celu informowanie o zasadach udzielania wsparcia i stanie realizacji LSR, naborach i planowanych działaniach w ramach PROW, o wydarzeniach i zasobach obszaru LSR oraz ich promocja wśród mieszkańców obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content