CICPA – „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych Przyrodniczo”.

W dniach 12-13 stycznia 2018 roku, w miejscowości Karkle na Litwie odbyło się spotkanie inaugurujące wspólny polsko litewski projekt o nazwie „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA), czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych Przyrodniczo”. Projekt realizowany jest przez cztery organizacje partnerskie, w tym dwie z Polski: Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz dwie z Litwy: Administrację Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle i Europejską Unię Ochrony Wybrzeża Biuro Bałtyckie w Kłajpedzie.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród litewskich organizacji, które dołączyły do projektu jako partnerzy stowarzyszeni, znalazły się Stowarzyszenie Społeczności Karkle, Ekologiczny Klub Zvejone i Starostwo Kretynga.

Projekt CICPA ma za zadanie zachęcenie i wspieranie polskich i litewskich lokalnych władz, instytucji, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych lokalnych działaczy, w budowaniu międzynarodowej współpracy, opartej na zrównoważonym wykorzystywaniu obszarów objętych ochroną przyrody, w szczególności w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Natura 2000.

Celem projektu jest też zwiększenie ilości wspólnych działań w dziedzinach bardzo ważnych dla regionów i w dużym stopniu związanych z wykorzystywaniem obszarów chronionych, takich jak rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo, usługi turystyczne, rękodzieło i sztuka, a także edukacja przyrodnicza. Są to grupy docelowe projektu.

Efektem działań ma być zachęcenie społeczności funkcjonujących na terenach objętych Naturą 2000 do wymiany pozytywnych doświadczeń i do wspólnego czerpania korzyści właśnie z otoczenia obszarów chronionych, razem z zagranicznymi Partnerami znajdującymi się w podobnej sytuacji. To właśnie działania międzynarodowe i wspólna wymiana doświadczeń są drogą do sukcesu. Otwierają perspektywy rozwoju i dają szansę na realizację nowych, ciekawych i korzystnych wymian.

W projekcie CICPA zaplanowane są liczne spotkania lokalne, interesujące warsztaty międzynarodowe, atrakcyjne zagraniczne wyjazdy studialne oraz wspólna organizacja ciekawych międzynarodowych imprez plenerowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i potrwa do 30 grudnia 2019 roku. Łączny budżet projektu CICPA to 421.027,50 Euro.

 

Main page  

ICPA

Common Initiatives

in Conserved and Protected Areas

Skip to content