„Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury informuje, iż jest w trakcie realizacji  operacji  pt.: „Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy”, finansowanej  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie związanej z działalnością rybacką”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „ Montaż 2 zestawów urządzeń infrastruktury rekreacyjnej – linowego centrum rekreacji (zestaw) na terenie plaży przy ul. T. Kościuszki oraz montaż urządzeń rekreacyjno treningowych typu outdor przy ul. B. Krzywoustego na terenie Szkoły podstawowej w Stepnicy”.

Skip to content