WYNIKI NABORU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRU
KTORA

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko młodszego instruktora kultury w Racimierzu, zakończono procedurę naboru, w wyniku której wybrana została pani Aleksandra Kulma.

Uzasadnienie wyboru:
Spośród 4 złożonych ofert, 1 nie spełniała wymogów formalnych. Po analizie dokumentacji kandydatek spełniających wymagania formalne, komisja stwierdziła, iż najwyższe kwalifikacje do pracy na stanowisku młodszego instruktora kultury posiada pani Aleksandra Kulma.

Skip to content