WARSZTATY I KONCERT

16 listopada odbył się koncert "MUZYCZNA WIEŚ", który był podsumowaniem warsztatów muzycznych.

Warsztaty perkusyjne odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy od połowy września do połowy listopada 2012. Wzięło w nich udział 10 młodych mieszkańców Stepnicy, którzy spotykali się z instruktorem dwa razy w tygodniu. Ośmioro z nich podziwialiśmy właśnie podczas koncertu.

Warsztaty miały na celu zainteresowanie muzyką, przekazanie podstaw rytmu oraz przygotowanie autorskiego repertuaru do wykonania podczas koncertu.

Ponadto celem warsztatów było zainteresowanie działalnością muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej Wood & Brass Band, pod kątem włączenia chętnych osób ze Stepnicy i okolic do jej szeregów.

Organizatorem warsztatów muzycznych i koncertu podsumowującego było Stowarzyszenie Wood & Brass Band we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stepnicy oraz Gimnazjum i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Warsztaty i koncert odbyły się w ramach projektu realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Skip to content