„Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury informuje, iż jest w trakcie realizacji  operacji  pt.: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy", finansowanej  w ramach poddziałania   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem w zakresie „4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „ Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy poprzez rozbudowę budynku GOK w Stepnicy”.

 

Skip to content