Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy – przekazanie placu budowy.

W dniu 17.04.2018r., nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy, w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy inwestycji pod nazwą "Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kulytury w Stepnicy". Wykonawcą prac jest firma: KDI Sp. z o. o., która została wybrana w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. W ramach rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostaną wykonane  prace mające na celu  powiększenie powierzchni użytkowej I piętra oraz dostosowanie do obecnych standardów budowlanych pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze budynku. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych  na parterze spowoduje wydzielenie łazienki męskiej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych połączonej z łazienką damską. Na poziomie I piętra wykonana zostanie nadbudowa istniejącej części sanitarnej o jedną kondygnację. W części tej zostanie wydzielone nowe pomieszczenie biurowe. Dotychczasowe pomieszczenie biurowe,  stanowiące pokój dyrektora zostanie połączone z salą teatralną oraz z nowym pomieszczeniem, powstałym  poprzez wykonanie  nadbudowy  nad wejściem do budynku. W wyniku wykonanych prac sala teatralna uzyska powierzchnię blisko 100 m2, powstanie także nowe  pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 25 m2. Dodać należy, że Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, uzyskał dofinansowanie  operacji   w wysokości  250 tys. złotych. Inwestycja jest realizowansa dzięki dofinasowaniu uzyskanemu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność' w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie "4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrukktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

M.N.

Skip to content