#KLUCZdoKULTURY

 Z ostatniej chwili!

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Kultura Dostępna.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł na projekt pt.: "#KLUCZdoKULTURY". Wniosek złożony do Narodowego Centrum Kultury  otrzymał w wyniku oceny 80,25 pkt i uplasował się  na 20 miejscu pośród 135 projektów , które otrzymały dofinansowanie.
Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Projekt #KLUCZdoKULTURY zakłada działania na terenach wsi Gminy Stepnica. W programie przewidziano działania twórcze ze społecznością lokalną, międzypokoleniowe warsztaty oraz interaktywne działania artystyczne, wyjazdy do miejsc sztuki połączone z aktywnym uczestnictwem w ich tworzeniu i wydarzenia kulturalne tj. „Twórczy stół” czy „Wóz kultury

Skip to content