IV Poetyczne Inspiracje

Na terenie Gminy Stepnica od maja 2015r. realizowany jest projekt IV Poetyczne Inspiracje, w ramach którego odbywają się różnego rodzaju działania skierowane do seniorów z naszej okolicy. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu, integracja międzypokoleniowa, budowanie więzi oraz przełamywanie stereotypów związanych z wizerunkiem nieaktywnego seniora. Jednym z ważniejszych rezultatów jest ukazanie beneficjentom, że życie na emeryturze może być barwne i nieschematyczne.

W ramach projektu odbywają się także warsztaty teatralno – recytatorskie warsztaty realizacji dźwięku, warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty muzyczne, warsztaty kreacji wizerunku, zajęcia usprawniające. W czerwcu i październiku zrealizowano interaktywną bajkę „Niedoparki w Stepnicy” – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzone przez seniorów oparte na bajce „NIEDOPARKI” czeskiego pisarza Pavela Srut. W lipcu odbyło się widowisko teatralno – muzyczne CAFE STEPNICA, które inspirowane było piosenkami podwórkowymi z przedwojennej Warszawy w wykonaniu aktorów Koła Recytatorskiego Jesienne Promienie oraz Teatru w Krzywym Zwierciadle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z Gminy Stepnica na proponowane zajęcia, są jeszcze wolne miejsca.  Kontakt z PZERiI Koło Terenowe nr 2 w Stepnicy pod numerem telefonu: 782 310 538.

Zajęcia odbywają w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy oraz w świetlicy w Racimierzu. Udział w nich jest bezpłatny. Głównym organizatorem jest Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru z Czarnocina, a projekt jest dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Miasto i Gminę Stepnica.

Zapraszamy również na zajęcia z gimnastyki usprawniającej w czwartki, o godzinie 18:15, które odbywają się w świetlicy w Gąsierzynie, a także we wtorki i czwartki w Gminnym Ośrodku Kultury, o godzinie 10:00.

Michał Krzywaźnia

>>>galeria<<<

Skip to content