Filmowe popołudnie dla seniora

Zapraszamy na spotkanie z cyklu: "Filmowa popołudnie  dla seniora".

Sala teatralna Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy -8 listopada 2019r.,godz. 16:00

Działanie w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy pt.: #KLUCZdoKULTURY, dofinansowanego ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content