Cykl „Siła historii” – wyklad.

    "WIELKI PRZEŁOM. Przemiany społeczne i demograficzne na Pomorzu Zachodnim po 1945 r." W dniu 24 listopada 2017r., o godz. 17.30, w sali kawiarnianej Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy,
przy ul. Portowej 7,odbędzie się wykład z cyklu „Siła historii” pt. "WIELKI PRZEŁOM. Przemiany społeczne i demograficzne na Pomorzu Zachodnim po 1945 r."  który wygłosi dr Paweł Szulc.

 

Paweł Szulc – doktor historii, pracownik Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Szczecinie, którego zainteresowania badawcze obracają się wokół powojennej historii Pomorza Zachodniego, okresu stalinowskiego w Polsce, działań aparatu propagandowego w PRL, a także historii Bliskiego Wschodu i związków Polaków z tym regionem.

 

Wykład, któremu towarzyszyć będzie prezentacja archiwalnych zdjęć, dotyczyć będzie najbardziej przełomowego okresu w najnowszych dziejach regionu, czyli roku 1945, końca wojny i wiążących się z tym bezpośrednich konsekwencji. Podczas spotkania poruszonych zostanie wiele kwestii, m.in. działania wojenne, towarzyszące im zniszczenia, decyzje polityczne o przesunięciu granic, sytuacja ludności niemieckiej, a także napływ osadników polskich i początki organizacji życia na nowych, nieznanych im ziemiach.

 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content